Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden (Reglement van orde van de raad Edam-Volendam 2022)

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden (Reglement van orde van de raad Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Reglement van orde van de raad Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2022-35191

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervang het Reglement van orde van de raad 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2022 nieuwe regeling

19-05-2022

gmb-2022-284492

41-2022A