Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier 2022

Geldend van 18-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier 2022
Citeertitel Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2022 nieuwe regeling

07-06-2022

gmb-2022-275245

Onbekend.