Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016

Geldend van 29-10-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Texel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016
Citeertitel Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp evenementen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsregeling evenementen Texel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2016 Nieuwe beleidsregels

25-10-2016

gmb-2022-273549

Onbekend.