Erfgoedverordening Delft 2022

Geldend van 14-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Delft 2022
Citeertitel Erfgoedverordening Delft 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Monumentenverordening 2009.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2022 nieuwe regeling

02-06-2022

gmb-2022-265378

Onbekend.