Organisatieregeling Maashorst

Geldend van 15-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Organisatieregeling Maashorst
Citeertitel Organisatieregeling Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 103 van de Gemeentewet
  3. artikel 106 van de Gemeentewet
  4. artikel 39 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  5. artikel 6 van de Ambtenarenwet 2017
  6. artikel 3.3 van de Wet open overheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Organisatieregeling Maashorst.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

07-06-2022

gmb-2022-264977

Onbekend.