Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten

Geldend van 10-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten
Citeertitel Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 158, eerste lid, van de Provinciewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2022 nieuwe regeling

24-05-2022

prb-2022-6760

PZH-2022-804273135