Beleidsregels studietoeslag gemeente Noordoostpolder

Geldend van 25-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordoostpolder
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels studietoeslag gemeente Noordoostpolder
Citeertitel Beleidsregels studietoeslag gemeente Noordoostpolder
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 36b van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2022 nieuwe regeling

03-05-2022

gmb-2022-234503

Onbekend.