Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam over de afweging van belangen, vaststelling van feiten en de uitleg van artikel 35 van de Drank en Horecawet/Alcoholwet (Beleidsregels ontheffingverlening artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam)

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam over de afweging van belangen, vaststelling van feiten en de uitleg van artikel 35 van de Drank en Horecawet/Alcoholwet (Beleidsregels ontheffingverlening artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam)
Citeertitel Beleidsregels ontheffingverlening artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Alcoholwet
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016 nieuwe regeling

16-03-2016

gmb-2022-228902

D-1603549