Regeling uitvoering eigendommenbeleid 2019

Geldend van 26-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Regeling uitvoering eigendommenbeleid 2019
Citeertitel Regeling uitvoering eigendommenbeleid 2019
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2022 paragraaf 4.1, 4.2

10-05-2022

wsb-2022-6064

Onbekend.
15-10-2019 26-05-2022 nieuwe regeling

06-08-2019

Waterschapsblad 2019, 10964, 14-10-2019

Onbekend.