Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen

Geldend van 17-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen
Citeertitel Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.29 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Cranendonck 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2022 nieuwe regeling

03-05-2022

gmb-2022-218059

Onbekend.