Beleidsplan Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020-2024

Geldend van 18-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsplan Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020-2024
Citeertitel Beleidsplan Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020-2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2020 Nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2022-217190

Onbekend.