Regeling vervallen per 01-05-2022

Noodverordening “Derby v.v. Katwijk – k.v.v. Quick Boys 2022

Geldend van 29-04-2022 t/m 30-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Katwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Noodverordening “Derby v.v. Katwijk – k.v.v. Quick Boys 2022
Citeertitel Noodverordening derby v.v. Katwijk – k.v.v. Quick Boys 2022
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 176, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling geldt tot 1 mei 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2022 01-05-2022 nieuwe regeling

26-04-2022

gmb-2022-195210

Onbekend.