Beleidsregel Beschut werken gemeente Beesel

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Beschut werken gemeente Beesel
Citeertitel Beleidsregel Beschut werken gemeente Beesel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10b van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 nieuwe regeling

30-10-2017

Gemeenteblad 2018, 4629

Onbekend.