Nadere regels Muziekonderwijs

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels Muziekonderwijs
Citeertitel Nadere regels Muziekonderwijs Valkenburg aan de Geul.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 Nieuwe regeling

08-10-2019

gmb-2022-168796

Onbekend.