Beleidsnota Antennemasten Gemeente Valkenburg aan de Geul 2015

Geldend van 09-04-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsnota Antennemasten Gemeente Valkenburg aan de Geul 2015
Citeertitel Beleidsnota Antennemasten Gemeente Valkenburg aan de Geul 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2015 Nieuwe regeling

30-03-2015

gmb-2022-165273

Onbekend.