Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Breda

Geldend van 05-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Breda
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Breda
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Breda
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2022 nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-149104

Onbekend.