Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maashorst houdende regels omtrent grondprijsbeleid 2022 bouwkavels

Geldend van 05-04-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maashorst houdende regels omtrent grondprijsbeleid 2022 bouwkavels

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het advies van het College van burgemeester en wethouders van 15 februari 2022;

Grondprijsbeleid 2022 bouwkavels

b e s l u i t

 • 1.

  De grondprijzen bouwkavels 2022 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3 en daarmee grotendeels aan te sluiten bij het advies van de taxatiecommissie voor grondprijzen 2022.

 • 2.

  Prijsafspraken in lopende reserveringen/opties/overeenkomsten te respecteren gedurende de looptijd van de gemaakte afspraken.

 • 3.

  Het college te mandateren om in voorkomende gevallen met maximaal 25% van de grondprijzen 2022 uit bijlage 3 af te wijken op voorwaarde dat de afwijkende grondprijs marktconform is.

 • Deze bevoegdheid geldt enkel als:

  • een kavel een incourante ligging heeft;

  • een kavel een incourante vorm heeft;

  • reststroken bij kavels aanwezig zijn;

  • een bedrijfskavel verkocht kan worden aan een bedrijf met een groot aantal arbeidsplaatsen en/of uit concurrentieoverwegingen.

 • In gevallen afwijkend op de bovengenoemde uitzonderingen zal het college vooraf met een raadsinformatienota naar de raad dienen te komen, waarbij marktconformiteit aangetoond moet worden.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 maart 2022

De raad voornoemd

de griffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

drs. P.L.A. Rüpp

Bijlage

Grondprijsbeleid 2022 vrije sector woningbouw (exclusief BTW)

Basisprijzen per kern:

 
 

Kern

Type woning

Grondprijs 2022 per m2

Uden

Tussenwoning

€ 425,-

Uden

Eindwoning

€ 370,-

Uden

Hoekwoning

€ 355,-

Uden

2^1-kap

€ 360,-

Uden

Vrijstaand

€ 370,-**

Uden

Vrijstaand plus*

€ 370,-***

 
 
 

Volkel

Tussenwoning

€ 330,-

Volkel

Eindwoning

€ 285,-

Volkel

Hoekwoning

€ 300,-

Volkel

2^1-kap

€ 310,-

Volkel

Vrijstaand

€ 315,-**

Volkel

Vrijstaand plus*

€ 315,-***

 
 
 

Odiliapeel

Tussenwoning

€ 260,-

Odiliapeel

Eindwoning

€ 240,-

Odiliapeel

Hoekwoning

€ 268,-

Odiliapeel

2^1-kap

€ 285,-

Odiliapeel

Vrijstaand

€ 310,-**

Odiliapeel

Vrijstaand plus*

€ 310,- ***

 
 
 
 
 
 

Zeeland

Tussenwoning

€ 350,-

Zeeland

Eindwoning

€ 290,-

Zeeland

Hoekwoning

€ 305,-

Zeeland

2^1-kap

€ 320,-

Zeeland

Vrijstaand

€ 325,-**

Zeeland

Vrijstaand plus*

€ 325,- ***

 
 
 
 
 
 

Schaijk

Tussenwoning

€ 350,-

Schaijk

Eindwoning

€ 290,-

Schaijk

Hoekwoning

€ 305,-

Schaijk

2^1-kap

€ 320,-

Schaijk

Vrijstaand

€ 325,-**

Schaijk

Vrijstaand plus*

€ 325,- ***

 
 
 
 
 
 

Reek

Tussenwoning

€ 283,-

Reek

Eindwoning

€ 258,-

Reek

Hoekwoning

€ 268,-

Reek

2^1-kap

€ 285,-

Reek

Vrijstaand

€ 310,-**

Reek

Vrijstaand plus*

€ 310,- ***

 
 
 

Prijzen per project o.b.v. specifieke ligging plangebied

Plan

Type woning

Grondprijs 2022 per m2

Park Maashorst

Vrijstaand plus *

€ 397,75 ***

De Ruiter

2^1-kap

€ 387,-

De Ruiter

Vrijstaand

€ 397,75**

Deze prijzen gelden alleen voor de percelen aan de zuidkant van de Verlengde Velmolen en het woongebied in zuidoostelijke punt, voor de overige delen gelden de basisprijzen van kern Uden.

Hoevenseweg

Vrijstaand plus* 

€ 370,- ***

Kerkstraat Oost 

Tussenwoning 

€ 385,-

Kerkstraat Oost 

Hoekwoning

€ 320,-

Kerkstraat Oost 

Patiowoning

€ 325,-

Kerkstraat Oost 

2^1 kap

€ 325,-

* Een vrijstaande woning waar de inhoud boven de 750m3 c.q. de footprint van het hoofdgebouw groter mag zijn dan 150m2.

** Voor het woningtype “vrijstaand” geldt een staffelkorting van 50% op de vermelde grondprijs voor de m2 boven de 500m2. Vervolgens geldt een korting van 50% extra over de m2 boven de 1.000m2 (dus 75% korting t.o.v. de basisprijs) en eventueel weer 50% extra boven de 1.500m2 (dus 87,5% korting t.o.v. de basisprijs).

*** Voor het woningtype “vrijstaand plus” geldt een staffelkorting van 50% op de vermelde grondprijs voor de m2 boven de 750m2.

Vervolgens geldt een korting van 50% extra over de m2 boven de 1.250m2 (dus 75% korting t.o.v. de basisprijs) en eventueel weer 50% extra boven de 1.750m2 (dus 87,5% korting t.o.v. de basisprijs).

Grondprijsbeleid 2022 Bedrijfsterrein (exclusief BTW)

Basisprijzen (middels staffel):

m2

Grondprijs 2022 per m2  

0-2.500m2

€ 172,50

2.500-5.000m2 

€ 155,00

5.000-7.500m2 

€ 145,00

7.500-10.000m2

€ 135,00

groter

maatwerk

Prijzen per project o.b.v. specifieke ligging plangebied

Plan

Kavel

m2

Grondprijs 2022 per m2

Vluchtoordweg

m2

€ 172,50 (regulier)

Hoogveld Zuid

m2

€ 172,50 (regulier)

Voederheil Zuid 

m2

€ 150,00 (indicatief)

Reek Zuid

Wonen

<500m2

€ 250,00

Extra m2

>500m2 tot 750m2

€ 200,00

Bedrijven

750 -1500m2 

€ 130,00 (waarbij woongedeelte voor 500m2 wordt getaxeerd

Grondprijsbeleid 2022 Maatschappelijk (exclusief BTW)

Grondprijs bedraagt € 155,00 tot 180,- per m2 danwel m2 BVO (welke het meeste m2 omvat)