Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam houdende bepalingen over bevoegdheden van de interne ambtelijke organisatie (Mandaatregeling Edam-Volendam)

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam houdende bepalingen over bevoegdheden van de interne ambtelijke organisatie (Mandaatregeling Edam-Volendam)
Citeertitel Mandaatregeling Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 59a van de Gemeentewet
  2. artikel 168 van de Gemeentewet
  3. artikel 171 van de Gemeentewet
  4. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene mandaatregeling gemeente Edam-Volendam van 17 maart 2020.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2022 nieuwe regeling

29-03-2022

gmb-2022-144274

Z22106899/D-ADV-22184444