Afwegingskader regionaal budget Jeugd t.b.v. transformatie, preventie, vroegsignalering en versterken omgeving Regio Noord-Limburg

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Afwegingskader regionaal budget Jeugd t.b.v. transformatie, preventie, vroegsignalering en versterken omgeving Regio Noord-Limburg
Citeertitel Afwegingskader regionaal budget Jeugd t.b.v. transformatie, preventie, vroegsignalering en versterken omgeving Regio Noord-Limburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2026.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2022 nieuwe regeling

21-03-2022

gmb-2022-143543

Onbekend.