VTH-uitvoeringsprogramma 2022

Geldend van 30-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling VTH-uitvoeringsprogramma 2022
Citeertitel VTH-uitvoeringsprogramma 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-18395 exb-2022-18396 exb-2022-18397

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2022 Nieuwe regeling

22-03-2022

gmb-2022-139177

Onbekend.