Aanwijzingsbesluit toezichthouders Dienst Beheer Infrastructuur inzake Omgevingsverordening Zuid-Holland en Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht

Geldend van 30-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders Dienst Beheer Infrastructuur inzake Omgevingsverordening Zuid-Holland en Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Dienst Beheer Infrastructuur inzake Omgevingsverordening Zuid-Holland en Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Omgevingsverordening Zuid-Holland
  2. Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit van 3 april 2013, kenmerk PZH-2013-384986541, inzake het houden van toezicht op het bepaalde in de Vaarwegenverordening Zuid-Holland. Deze regeling vervangt het Besluit van 10 oktober 2016, PZH-2016-568082702, inzake het houden van toezicht op het bepaalde in de Waterverordening provincie Utrecht 2009.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2022 nieuwe regeling

18-03-2022

prb-2022-3567

PZH-2022-802339899, DOS-2022-0000936