Havenverordening Goes

Geldend van 06-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goes
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Havenverordening Goes
Citeertitel Havenverordening Goes
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Havenverordening Goes 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2022 nieuwe regeling

10-03-2022

gmb-2022-137379

Z21.102400 / D21.834048