Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Maashorst 2022

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Maashorst 2022
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Maashorst 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs
  3. artikel 100 van de Wet op de expertisecentra
  4. artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2023 bijlage IV

05-12-2023

gmb-2023-559980

Onbekend.
07-04-2023 01-01-2023 28-12-2023 bijlage IV

21-03-2023

gmb-2023-147108

Onbekend.
16-08-2022 01-01-2022 07-04-2023 bijlage IV

29-03-2022

gmb-2022-371486

Onbekend.
29-03-2022 16-08-2022 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2022-135684

21.115135