Financieel statuut gemeente Hellendoorn 2022

Geldend van 26-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financieel statuut gemeente Hellendoorn 2022
Citeertitel Financieel statuut gemeente Hellendoorn 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financieel Statuut
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674617/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit Financieel Statuut vervangt het Financieel Statuut gemeente Hellendoorn 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2022 Nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-133635

2022-003940