Aanpassing regeling Medegebruik Businfrastructuur Nijmegen (2009)

Geldend van 24-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanpassing regeling Medegebruik Businfrastructuur Nijmegen (2009)
Citeertitel Aanpassing regeling Medegebruik Businfrastructuur Nijmegen (2009)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, algemeen
Eigen onderwerp verkeer mobiliteit gezondheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2022 01-07-2009 vervangende regeling

07-07-2009

Gemeenteblad GB2009-087

Collegebesluit 7 juli 2009, nr 3.19