Financiële verordening gemeente Hellendoorn 2022

Geldend van 23-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening gemeente Hellendoorn 2022
Citeertitel Financiële verordening gemeente Hellendoorn 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiële verordening
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening komt in de plaats van de Financiële verordening gemeente Hellendoorn 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2022 Nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2022-126749

2022-004435