Nadere regels Versterken en Vernieuwen

Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Nadere regels Versterken en Vernieuwen
Citeertitel Nadere regels versterken en vernieuwen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling eindigt van rechtswege op 1 januari 2025. De wijziging van 13 juni 2023, bekendgemaakt op 21 juni 2023 in Provinciaal blad 2023, 6998 is gerectificeerd op 5 juli 2023 in Provinciaal blad 2023, 7636.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2023 aanhef/artikel 1, 9, 12, 14, 15

10-10-2023

prb-2023-12191

3155746
01-07-2023 01-11-2023 artikel 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14

13-06-2023

prb-2023-6998

2982442
12-03-2022 01-07-2023 nieuwe regeling

01-03-2022

prb-2022-2961

2900025