Nadere regel kabels en leidingen gemeente Utrecht

Geldend van 16-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regel kabels en leidingen gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel kabels en leidingen gemeente Utrecht (handboek kabels en leidingen)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2022 Nadere regels die kabel- en leidingbeheerders moeten volgen als zij werkzaamheden uitvoeren

28-09-2021

gmb-2022-113065

Onbekend.