Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven

Geldend van 07-07-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 03-07-2023 01-01-2024 wijziging artikel 1, 7 en 8

04-07-2023

prb-2023-7680

2023000928
31-03-2023 07-07-2023 wijziging artikel 12

28-03-2023

prb-2023-3631

2023000453
24-05-2022 31-03-2023 wijziging artikel 1, 7 en 9

17-05-2022

prb-2022-5999

2022000758
15-03-2022 14-03-2022 24-05-2022 nieuwe regeling

08-03-2022

prb-2022-2864

2022000357