Verordening op de heffing en de invordering van leges Sint Anthonis 2022 (Verordening leges Sint Anthonis 2022)

Geldend van 12-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Sint Anthonis 2022 (Verordening leges Sint Anthonis 2022)
Citeertitel Verordening leges Sint Anthonis 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening leges Sint Anthonis 2021. De datum en het tijdstip van ingang van de heffing is 31 december 2021 om 23.59 uur.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2022 nieuwe regeling

20-10-2021

gmb-2022-108859

Onbekend.