Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022

Geldend van 05-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022
Citeertitel Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2024 Wijziging

05-02-2024

gmb-2024-97533

Onbekend.
16-10-2023 05-02-2024 Wijziging regeling

09-10-2023

gmb-2023-440521

Onbekend.
10-03-2022 16-10-2023 nieuwe regeling

21-02-2022

gmb-2022-106711

Onbekend.