Verordening bekostiging leerlingenvervoer Gemeente Zeist 2022

Geldend van 16-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeist
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening bekostiging leerlingenvervoer Gemeente Zeist 2022
Citeertitel Verordening bekostiging leerlingenvervoer Gemeente Zeist 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Leerlingenvoer gemeente Zeist 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2022 nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-102058

22RV015