Uitvoeringsregeling Besteding van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeente Eersel 2022

Geldend van 04-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling Besteding van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeente Eersel 2022
Citeertitel Wijziging Uitvoeringsregeling Besteding van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeente Eersel 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2022 01-01-2022 Wijziging betreft de tekst “tot maximaal € 1.500,-- per aanvraag”, te schrappen.

31-05-2022

gmb-2022-252115

22.04247 en 22.12028
09-03-2022 01-01-2022 04-06-2022 Ter vervanging van Uitvoeringsregeling Besteding van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeente Eersel

01-03-2022

gmb-2022-100795

22.04247