Verordening doelgroepen woningbouw Nieuwkoop 2022

Geldend van 08-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwkoop
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening doelgroepen woningbouw Nieuwkoop 2022
Citeertitel Verordening doelgroepen woningbouw Nieuwkoop 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening doelgroepen woningbouw Nieuwkoop 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2022 nieuwe regeling

24-02-2022

gmb-2022-99430

Onbekend.