Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2022

Geldend van 26-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2022
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013
  2. Artikel 2.11.2, tweede lid, onderdeel g van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2022 nieuwe regeling

15-02-2022

prb-2022-2287

PZH-2022-795588421