Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2022

Geldend van 17-09-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2022
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013
  2. Artikel 2.11.2, tweede lid, onderdeel a van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2022 01-03-2022 artikel 7

06-09-2022

prb-2022-11099

Onbekend.
26-02-2022 17-09-2022 nieuwe regeling

15-02-2022

prb-2022-2285

PZH-2022-795588421