Beleidsregels verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen 2015

Geldend van 22-05-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen 2015
Citeertitel Beleidsregels verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10.63 van de Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2014 Beleidsregels verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen 2015

13-05-2014

Zundertse Bode

Onbekend.