Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Geldend van 26-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633182/6
  2. artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht
  3. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2022 nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-85637

2022-004300