Huisvestingsverordening 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening 2022
Citeertitel Huisvestingsverordening 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Huisvestingswet 2014
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 4 van de Huisvestingswet 2014
  4. artikel 21 van de Huisvestingswet 2014
  5. artikel 22 van de Huisvestingswet 2014
  6. artikel 23a van de Huisvestingswet 2014
  7. artikel 23b van de Huisvestingswet 2014
  8. artikel 35 van de Huisvestingswet 2014
  9. artikel 41 van de Huisvestingswet 2014
  10. artikel 45 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 29, 31

29-11-2023

gmb-2023-524452

Onbekend.
11-01-2023 01-01-2024 artikel 41, 42, 43

21-12-2022

gmb-2023-7672

601072-2022
01-01-2023 11-01-2023 artikel 38, 39, 40, 41, 42

16-11-2022

gmb-2022-519819

337553-2022
01-03-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

16-02-2022

gmb-2022-83897

623720-2021