Nadere regels vergoeding controle coronatoegangsbewijzen 2022 gemeente Hellendoorn

Geldend van 25-02-2022 t/m 30-06-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels vergoeding controle coronatoegangsbewijzen 2022 gemeente Hellendoorn
Citeertitel Nadere regels vergoeding controle coronatoegangsbewijzen 2022 gemeente Hellendoorn
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp vergoeding controle op coronatoegangsbewijzen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met het vaststellen van deze regeling worden de Nadere regels vergoeding controle coronatoegangsbewijzen 2021 gemeente Hellendoorn ingetrokken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2022 01-01-2022 01-07-2022 Nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-83311

2022-004264