Besluit van de raad van de gemeente Zaltbommel tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2022

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaltbommel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Zaltbommel tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2022
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154d van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Alcoholwet
 13. artikel 25b van de Alcoholwet
 14. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25d van de Alcoholwet
 16. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 20. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 21. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 22. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 23. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Plaatselijke Verordening Zaltbommel 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2022 hoofdstuk 2, 3, afdeling 1, 5, 6, artikel 2:48a, 2:54, 2:60, 2:61, 2:73a, 2:79, 2:80, 3:1, 4:6d, 4:13, 4:20, 4:21, 4:22, 5:12, 5:18, 5:23

15-12-2022

gmb-2022-578177

Onbekend.
23-02-2022 31-12-2022 Nieuwe regeling

27-01-2022

gmb-2022-76267

Onbekend.