Mandaatbesluit Maashorst Omgevingsdienst Brabant-Noord 2022

Geldend van 22-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit Maashorst Omgevingsdienst Brabant-Noord 2022
Citeertitel Mandaatbesluit Maashorst - Omgevingsdienst Brabant-Noord 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 59a van de Gemeentewet
  3. Artikel 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2022 01-01-2022 Deze regeling vervangt het mandaatbesluit van 16 juni 2015 en 17 april 2018 van de gemeente Uden en het mandaatbesluit van 4 november 2014 van de gemeente Landerd.

08-02-2022

gmb-2022-75653

Onbekend.