Regeling vervallen per 28-06-2024

Vaststelling Horecagebiedsplan IJsselmonde 2022-2024

Geldend van 18-02-2022 t/m 27-06-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Vaststelling Horecagebiedsplan IJsselmonde 2022-2024
Citeertitel Vaststelling Horecagebiedsplan IJsselmonde 2022-2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit Vaststelling Horecagebiedsplan IJsselmonde 2019-2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2022 28-06-2024 nieuwe regeling

08-02-2022

gmb-2022-70655

2022, nummer 24