Verordening ondergrond: kabels, leidingen en boomwortels gemeente Utrecht

Geldend van 16-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening ondergrond: kabels, leidingen en boomwortels gemeente Utrecht
Citeertitel Verordening ondergrond: kabels, leidingen en boomwortels gemeente Utrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-7625

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 108 van de Gemeentewet
  3. artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2022 Nieuwe verordening kabels, leidingen en boomwortels

27-01-2022

gmb-2022-53389

Onbekend.