Regeling vervallen per 30-12-2023

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst 2022

Geldend van 04-02-2022 t/m 29-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordeningen van Landerd 2018 en Uden 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2022 30-12-2023 nieuwe regeling

20-01-2022

gmb-2022-45012

Onbekend.