Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Geldend van 28-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Dijk en Waard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

18-01-2022

gmb-2022-35078

RB2021134