Verordening Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s 2022-2024

Geldend van 14-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s 2022-2024
Citeertitel Verordening Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE's gemeente Hoorn 2022-2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2023 aanpassing art. 3, verhogen leningplafond

16-05-2023

gmb-2023-244626

2027072
21-01-2022 01-01-2022 14-06-2023 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2022-25305

1878721