Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maashorst 2022

Geldend van 21-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  3. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018 gemeente Uden en de Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2017 gemeente Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-2022 nieuwe regeling

09-12-2021

gmb-2022-24886

21604-2021