Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Maashorst 2022

Geldend van 21-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Verordening individuele inkomenstoeslag 2018 van gemeente Landerd en de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 van de gemeente Uden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-2022 nieuwe regeling

09-12-2021

gmb-2022-24859

21604-2021