Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Dinkelland

Geldend van 18-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dinkelland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Dinkelland
Citeertitel Beleidsregels wet woonoverlast gemeente Dinkelland
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid, maatschappelijke zorg en welzijn, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet aanpak woonoverlast
  2. artikel 151d, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2022 nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2022-17752

255927